ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในประเทศไทย

Posted on Updated on

ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทยนั้นก็มีการค้นพบมากมายตามภูมิภาคต่างๆ ส่วนใหญ่มักพบตามภาคใต้ และภาคอีสานของไทย เนื่องจากในอดีตนั้นภาคใต้ของไทยยังเป็นทะเลซึ่งชายฝั่งอยู่บริเวณภาคอีสานของไทย ในปัจจุบันมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทยมากมาย

– ไทรโลไบต์ เป็นสัตว์ประเภทเดียวกับ กุ้ง ปู มีลักษณะคล้ายแมงดาทะเลในปัจจุบันซึ่งมีการค้นพบซากที่เป็นฟอสซิลบริเวณเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล สันนิฐานว่ามีชีวิตในยุคเพอร์เมียน นอกจากนี้ยังค้นพบฟอสซิลสัตว์ชื่อว่า บราคิโอพอด มีลักษณะคล้ายหอยแครงแต่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า ซากดังกล่าวมีอายุในยุคพาลีโอซิก นอกจากนี้ยังมีร่องรอยของซากดึกดำบรรพ์เช่น รอยชอนไชของสัตว์จำพวกหนอนทะเลด้วย

– จังหวัดชุมพร มีการค้นพบซากหอยโบราณเช่น หอยกาบคู่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับหอยกาบในปัจจุบันมีอายุในช่วงยุคแคมเบรียนและคาดว่า หอยกาบในปัจจุบันนั้นคือสายพันธุ์เดียวกัน

– ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นซากของไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ 2519 เป็นกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ ซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นมักค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์จำนวนมาก เช่น รอยเท้าของไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็ก, โครงกระดูกของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็ก รวมถึงโครงกระดูกของไทแรนโนซอรัสด้วย

– อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการค้นพบทั้งซากไดโนเสาร์ และหินโบราณที่มีอายุกว่า 100 ล้านปีในบริเวณนี้ เช่น ซากกระดูกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย คาดว่ามีอายุกว่า 130 ล้านปี