เรื่องราวของไดโนเสาร์ ตอนที่ 1

Posted on

เรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมานำเสนอเป็นเรื่องราวของบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ บรรพบุรุษในแต่ละยุคนั้นมีวิวัฒนการที่แตกต่างกันออกไป คือ อาร์โคซอร์ แน่นอนว่าไดโนเสาร์ เริ่มแยกที่จะแยกตัวออกมาจากอาร์โคซอร์ ในยุค ไทรแอสซิก  ไดโนเสาร์ชนิดนี้ก็ได้เป็นชนิดแรกที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในราวๆ 230 ล้านปีที่แล้วหรือประมาณ 20 ล้านปี หลังจากการเกิดการสูญพันธุ์เพอร์เมียน-ไทรแอสซิก แน่นอนว่าพันธุ์นี้ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตในยุคนั้นของโลกมีความเสียหายทั้งสิ่งมีชีวิตไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์  ถ้าเป็นเรื่องราวของสายพันธุ์นั้นได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วหลังยุคไทรแอสซิก ก็สามารถกล่าวได้ว่า ในยุคทองของไดโนสาร์นั้น ยุค จูแรสซิกและยุคครีเทเซียส ทุกสิ่งที่อยู่บนโลกที่มีขนาดใหญ่กว่าหนึ่งเมตรคือไดโนเสาร์ เมื่อ 65 ล้านปีที่แล้วก็มีการสูญเสียสายพันธุ์ไดโนเสาร์ ครีเทเซียส –เทอร์เทียรี ก็ได้กวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้จนสูญพันธุ์ก็เหลือเพียงแค่ไดโนเสาร์บางสายพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษของนก มหายุคมีไซโซอิก ในช่วงเวลา 65-225 ล้านปี ในยุคนี้มีสามยุคด้วยกัน ยุคแรกก็จะเป็นไทรแอสซิก ยุคต่อมา จูแรสซิก และยุคครีเทเซียส  ในแต่ละยุคก็จะมีแตกต่างกันออกไป ไทรแอสซิก ก็มีสภาพอากาศในขณะนั้นจะมี สภาพร้อนแห้งแล้งมากกว่าในอดีต ทำให้ต้นไม้ใหญ่น้อยในสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว เป็นยุคที่เรียกได้เลยเป็นยุคที่มีไดโนเสาร์ตัวแรกที่ได้ถือกำเนิดมาอีกด้วย  ก็จะมีขนาดที่เล็ก เดิน 2 เท้าพร้อมกับ มีลักษณะพิเศษอีกด้วย