ยุคไซลูเรียน

Posted on

ยุคไซลูเรียนเป็นยุคที่สามของมหายุคพาลีโอโซอิกในยุคนี้เริ่มขึ้นจากการสิ้นสุดของยุคออร์โดวิเชียนประมาณ 1.5ล้านปี และสิ้นสุดในช่วงก่อนเริ่มยุคดีโวเนีน ประมาณ0.2 ล้านปีนักธรณีวิทยาได้ใช้การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคออร์โดวิเชียน-ไซลูเรียน เป็นตัวแบ่งยุคไซลูเรียนกับออร์โดวิเชียน ซึ่งจากการสูญพันธุ์นั้น ทำให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกว่า 60 % หายไป

ในยุคนี้พืชน้ำและสาหร่าย ได้ปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ โดยวิวัฒนาการมาเป็นพืชบก แต่พืชบกนี้พบได้แค่ตามชายทะเลเท่านั้น ในปลายยุคไซลูเรียนมีสัตว์บกเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องขนาดเล็ก แต่มันก็ยังมีจำนวนไม่มากและยังไม่ได้ขึ้นมาอาศัยบนบกทั้งหมด จนกระทั่งถึงยุคดีโวเนียน

ชื่อยุคมาจากคำว่า ไซลูเรส เป็นชาวเผ่าเซลทิค อาศัยอยู่ในแคว้นเวลส์ มีช่วงเวลายาว 30 ล้านปี จาก 438 ถึง 408 ล้านปีมาแล้ว หินที่พบในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นหินปูน หินทรายและหินดินดานสีดำ พืชในยุคนี้มีทั้งพืชทะเลและพืชบก สาหร่ายทะเลพบแพร่หลายมาก มีพวกสีเขียว และสีแดง ในตอนปลายยุคเริ่มพบพืชบกเป็นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย สัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่พบมากได้แก่ พวกไบรโอซัว หอยตะเกียงเจริญสูงสุด พวกไทรไลไบท์และแกรพโทไลท์ยังพบมากอยู่ แกรพโทไลท์เป็นพวกรูปกิ่ง ออสทราดอดเริ่มพบมาก นอกจากนี้สัตว์ที่พบบ่อยก็มีปะการัง และไครนอยด์ สัตว์จำพวกหอย หอยสองฝา, หอยโข่ง, และเซฟาโลพอด พบน้อย ในจำพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง เริ่มพบต้นตระกูลปลาไร้ขากรรไกรเป็นครั้งแรก

ยุคแคมเบรียน

Posted on

ยุคแคมเบรียนเป็นต่อจากยุคพรีแคมเบียนที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือเปลือกเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบนโลก ก่อนยุคแคมเบรียน สิ่งมีชีวิตนั้นมีขนาดเล็กและเรียบง่าย ก่อนจะค่อยๆเป็นองค์ประกอบซับซ้อนในอีกล้านปีถัดมาก่อนหน้ายุคแคมเบรียน รูปแบบของสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการ ระเบิด ทางชีวภาพ ที่จู่ๆสิ่งมีชีวิตก็เกิดอุบัติมาพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cambrian explosion หรือ Biological Big Bang สิ่งมีชีวิตที่บังเกิดขึ้นมีหน้าตาก็ล้วนแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งสิ้น เป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในทะเล เช่น ไทรโลไบต์ เป็นต้น พืชส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสีเขียว ในยุคนี้ไม่พบสิ่งมีชีวิตบนพื้นดิน เพราะสภาพอากาศบนโลกยังไม่เหมาะที่จะให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้แต่ในน้ำทะเลเริ่มมีสาหร่ายปะการังขึ้นเป็นจำนวนมากที่คอยปรับให้โลกมีออกชิเจนมากขึ้นและพื้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นบนจนกลายเป็นป่าปกคลุมตลอดชายฝั่งของท้องทะเลพัฒนาไปตามสิ่งมีชีวิต ยุคแคมเบรียน ในยุคนี้สิ่งมีชีวิตได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและหลากหลายชนิดเริ่มมีการแบ่งเป็นนักล่าและผู้ถูกล่าเป็นระบบของห่วงโซ่อาหารและสิ่งมีชีวิตก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันตัวหรือใช้ในการล่าเพื่อเอาชีวิตรอดยุคแคมเบรียนจึงมีสิ่งมีชีวิตที่มีฟันและกระดองอาศัยยุในทะเลได้แก่ไทร์โลไบต์ หอยสองฝา ฟองน้ำ และหอยทาก เป็นต้น

ยุคแคมเบรียน  อังกฤษ Cambrian เป็นธรณีกาลยุคแรกของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ในช่วง 0.3 ล้านปีถึง 1.7 ล้านปี ก่อนจะเข้าสู่ยุคออร์โดวิเชียน คำว่าแคมเบรียนตั้งโดย อดัม ซิดก์วิค เป็นชื่อโรมันของเวลส์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบหินยุคแคมเบรียนดีที่สุดของอังกฤษ