ชาวเผ่าเซลทิค

ยุคไซลูเรียน

Posted on

ยุคไซลูเรียนเป็นยุคที่สามของมหายุคพาลีโอโซอิกในยุคนี้เริ่มขึ้นจากการสิ้นสุดของยุคออร์โดวิเชียนประมาณ 1.5ล้านปี และสิ้นสุดในช่วงก่อนเริ่มยุคดีโวเนีน ประมาณ0.2 ล้านปีนักธรณีวิทยาได้ใช้การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคออร์โดวิเชียน-ไซลูเรียน เป็นตัวแบ่งยุคไซลูเรียนกับออร์โดวิเชียน ซึ่งจากการสูญพันธุ์นั้น ทำให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกว่า 60 % หายไป

ในยุคนี้พืชน้ำและสาหร่าย ได้ปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ โดยวิวัฒนาการมาเป็นพืชบก แต่พืชบกนี้พบได้แค่ตามชายทะเลเท่านั้น ในปลายยุคไซลูเรียนมีสัตว์บกเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสัตว์ขาปล้องขนาดเล็ก แต่มันก็ยังมีจำนวนไม่มากและยังไม่ได้ขึ้นมาอาศัยบนบกทั้งหมด จนกระทั่งถึงยุคดีโวเนียน

ชื่อยุคมาจากคำว่า ไซลูเรส เป็นชาวเผ่าเซลทิค อาศัยอยู่ในแคว้นเวลส์ มีช่วงเวลายาว 30 ล้านปี จาก 438 ถึง 408 ล้านปีมาแล้ว หินที่พบในยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นหินปูน หินทรายและหินดินดานสีดำ พืชในยุคนี้มีทั้งพืชทะเลและพืชบก สาหร่ายทะเลพบแพร่หลายมาก มีพวกสีเขียว และสีแดง ในตอนปลายยุคเริ่มพบพืชบกเป็นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลีย สัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่พบมากได้แก่ พวกไบรโอซัว หอยตะเกียงเจริญสูงสุด พวกไทรไลไบท์และแกรพโทไลท์ยังพบมากอยู่ แกรพโทไลท์เป็นพวกรูปกิ่ง ออสทราดอดเริ่มพบมาก นอกจากนี้สัตว์ที่พบบ่อยก็มีปะการัง และไครนอยด์ สัตว์จำพวกหอย หอยสองฝา, หอยโข่ง, และเซฟาโลพอด พบน้อย ในจำพวกสัตว์มีกระดูกสันหลัง เริ่มพบต้นตระกูลปลาไร้ขากรรไกรเป็นครั้งแรก