ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส

Posted on

ยุคคาร์บอนิเฟอรัส อังกฤษ Carboniferous อยู่ในช่วง 354 – 295 ล้านปีก่อน ที่เรียกชื่อยุคนี้ว่า คาร์บอนิเฟอรัส เนื่องจากมีชั้นถ่านหินที่มีความหนาและแผ่ไปกว้างขวางมาก หินส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินปูน หินทราย หินดินดาน และถ่านหิน ชั้นถ่านหินพบมากในช่วงหลังของยุคนี้ เป็นยุคของป่าเฟินขนาดยักษ์ปกคลุมห้วย หนอง คลองบึง ซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่สำคัญในปัจจุบัน มีการแพร่พันธุ์ของแมลง และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เริ่มมีวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลาน กำเนิดไม้ตระกูลสน ช่วงแรกเกิดต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ และพื้นที่ลุ่มชื้นบนแผ่นดิน พบสัตว์มีกระดูกสันหลังบนแผ่นดินชนิดแรก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เกิดปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีครีบพู่ ในมหาสมุทรเกิดปลาฉลามยุคแรก และมีหลากหลายชนิดเกิดแมงป่องทะเล ไครนอยด์ ปะการัง โกเนียไทต์-แอมโมนอยด์ และแบรคิโอพอด ปูน สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกมีพวกหอยสองฝา หอยขม และสัตว์พวกขาเป็นปล้อง ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกสะเทินน้ำสะเทินบกมีการพัฒนามากจนเรียกได้ว่า เป็นยุคของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน ปลาน้ำจืดพบแพร่หลายมาก ในท้องทะเล หอยตะเกียง ไดรนอยด์และปะการังพบอยู่จำนวนมาก ไบรโอซัวก็มีอยู่แพร่หลายเป็นพวกรูปพัด สัตว์พวกหอยพบอยู่พอสมควรที่สำคัญก็มีพวกหอยสองฝา หอยโข่ง และ เซฟาโลพอด อีไคนอยด์พบมากพอสมควร ส่วนพลาสตอยต์มีความเจริญสูงสุดในยุคนี้ ที่น่าสังเกต พวกแกรพโทไลท์ รูปร่างแหสูญพันธุ์ไปหมดสิ้น และในปลายยุคเริ่มมีพวก ฟอแรมมินิเฟอราตัวใหญ่ ส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล ส่วนใหญ่เป็นพวกปลาฉลาม