ยุคแคมเบรียน

ยุคแคมเบรียน

Posted on

ยุคแคมเบรียนเป็นต่อจากยุคพรีแคมเบียนที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือเปลือกเป็นช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบนโลก ก่อนยุคแคมเบรียน สิ่งมีชีวิตนั้นมีขนาดเล็กและเรียบง่าย ก่อนจะค่อยๆเป็นองค์ประกอบซับซ้อนในอีกล้านปีถัดมาก่อนหน้ายุคแคมเบรียน รูปแบบของสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการ ระเบิด ทางชีวภาพ ที่จู่ๆสิ่งมีชีวิตก็เกิดอุบัติมาพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cambrian explosion หรือ Biological Big Bang สิ่งมีชีวิตที่บังเกิดขึ้นมีหน้าตาก็ล้วนแปลกประหลาดอัศจรรย์ทั้งสิ้น เป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในทะเล เช่น ไทรโลไบต์ เป็นต้น พืชส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสีเขียว ในยุคนี้ไม่พบสิ่งมีชีวิตบนพื้นดิน เพราะสภาพอากาศบนโลกยังไม่เหมาะที่จะให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้แต่ในน้ำทะเลเริ่มมีสาหร่ายปะการังขึ้นเป็นจำนวนมากที่คอยปรับให้โลกมีออกชิเจนมากขึ้นและพื้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นบนจนกลายเป็นป่าปกคลุมตลอดชายฝั่งของท้องทะเลพัฒนาไปตามสิ่งมีชีวิต ยุคแคมเบรียน ในยุคนี้สิ่งมีชีวิตได้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและหลากหลายชนิดเริ่มมีการแบ่งเป็นนักล่าและผู้ถูกล่าเป็นระบบของห่วงโซ่อาหารและสิ่งมีชีวิตก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันตัวหรือใช้ในการล่าเพื่อเอาชีวิตรอดยุคแคมเบรียนจึงมีสิ่งมีชีวิตที่มีฟันและกระดองอาศัยยุในทะเลได้แก่ไทร์โลไบต์ หอยสองฝา ฟองน้ำ และหอยทาก เป็นต้น

ยุคแคมเบรียน  อังกฤษ Cambrian เป็นธรณีกาลยุคแรกของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ในช่วง 0.3 ล้านปีถึง 1.7 ล้านปี ก่อนจะเข้าสู่ยุคออร์โดวิเชียน คำว่าแคมเบรียนตั้งโดย อดัม ซิดก์วิค เป็นชื่อโรมันของเวลส์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พบหินยุคแคมเบรียนดีที่สุดของอังกฤษ